ในวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก วันนี้ผู้คนทั่วโลกจะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา น้องๆ หละจ๊ะทำอะไรกันบ้าง ช่วยกันคนละนิดก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เลยนะ

Your Turn: World Environment Day
Average: 
3.666665
Average: 3.7 (3 votes)