วันสิ่งแวดล้อมโลก

Your Turn: World Environment Day

ในวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก วันนี้ผู้คนทั่วโลกจะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา น้องๆ หละจ๊ะทำอะไรกันบ้าง ช่วยกันคนละนิดก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เลยนะ

Average: 2.3 (3 votes)

Submitted by Anonymous on Mon, 24/08/2020 - 14:20

Permalink

We can try to stop polluting the natural environment.We can stop cutting trees, we can remove air polluting transport methods. Replace new industries for the industries that pollute more than the others. QIf we can do good things like these to protect the environment, we can save the world for the future.

Submitted by QueenPurseVelo… on Thu, 09/07/2020 - 12:17

Permalink

World Environment Day is important and I like to keep the forest and trees , and i do not like the people cut the trees

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.