น้องๆ มีโอกาสเข้าร่วมในงานแต่งงานกันบ้างหรือไม่? ผู้คนส่วนใหญ่นิยมแต่งตัวกันอย่างไร? แล้วเขารับประทานอาหารชนิดใดในงานแต่งงาน? เมื่อน้องๆ โตขึ้น น้องๆ อยากแต่งงาน หรือมีงานแต่งงานของตัวเองหรือไม่?

Your Turn: Weddings
Average: 
5
Average: 5 (2 votes)