สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์วันต้นไม้แห่งชาติที่ประเทศอังกฤษ เด็กๆ พากันฉลองด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม เราจะช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไรนะ แล้วน้องๆ รู้จักชื่อต้นไม้เป็นภาษาอังกฤษบ้างมั๊ย ต้นไม้ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในประเทศอังกฤษคือต้นมะเดื่อ (sycamore) แล้วต้นไม้ที่เป็นที่รู้จักในประเทศของน้องๆ หละจ๊ะคือต้นอะไร  

Your Turn: Tree Week
Average: 
4.5
Average: 4.5 (2 votes)