สัปดาห์วันต้นไม้

Your Turn: Tree Week

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์วันต้นไม้แห่งชาติที่ประเทศอังกฤษ เด็กๆ พากันฉลองด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม เราจะช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไรนะ แล้วน้องๆ รู้จักชื่อต้นไม้เป็นภาษาอังกฤษบ้างมั๊ย ต้นไม้ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในประเทศอังกฤษคือต้นมะเดื่อ (sycamore) แล้วต้นไม้ที่เป็นที่รู้จักในประเทศของน้องๆ หละจ๊ะคือต้นอะไร  

Average: 5 (2 votes)

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.