เรื่องของฟัน

Your Turn: Teeth

ฟันของน้องๆ หลุดไปกี่ซี่แล้ว ที่ประเทศอังกฤษจะมีนางฟ้าฟันน้ำนมมาเอาฟันไปแล้ววางเหรียญไว้แทน ในประเทศของน้องๆ มีนางฟ้าฟันน้ำนมมั๊ยจ๊ะ จำไว้ว่าฟันซี่เดียวเราเรียกว่า tooth ส่วนฟันสองซี่ขึ้นไปเราเรียกว่า teeth จ้า

Average: 4.3 (4 votes)

Tags

Submitted by TopazXylophone… on Thu, 29/04/2021 - 17:55

Permalink

So in my country we have the thoot fairy but we don't to anything with it in our family. I have lost very few teeth for the age of 12. So far I have lost 10 maybe. I am collecting them ;)

Submitted by Anonymous on Fri, 05/02/2021 - 15:48

Permalink

I have lost 1 tooth because it fall down. Then I put it under my pillow and a tooth fairy came! And at last, she gave me a silver coin.

Submitted by GreenRose300 on Sat, 14/11/2020 - 19:26

Permalink

I have lost 10 teeth. In my country there is not a tooth fairy, but a little mouse who takes the tooth that you have put under your cushion.

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.