ฤดู

Your Turn: Seasons

ตอนนี้ที่ที่น้องๆ อาศัยอยู่เป็นฤดูอะไร อากาศวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง แล้วฤดูไหนที่น้องๆ ชอบมากที่สุดหละจ๊ะ

Average: 2 (2 votes)

Submitted by ShinyLuteRainforest on Wed, 27/10/2021 - 13:12

Permalink

Hi! It is fall in Turkey. It is a little windy and rainy, and sometimes it is cloudy. My favourite season is winter. I love it because we play snowballs and we celebrate New Year.

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.