การอ่าน

Your Turn: Reading

น้องๆ ชอบอ่านหนังสือกันมั๊ย มีหนังสือ หรือการ์ตูนเล่มโปรดกันรึเปล่า เล่าให้เราฟังบ้างสิจ๊ะว่าชอบอ่านอะไรบ้าง

Average: 3.8 (5 votes)

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.