ของขวัญ

Your Turn: Presents

ในโอกาสใดที่น้องๆ มอบของขวัญให้กับผู้อื่น และมอบให้ใคร น้องๆ ลงมือทำของขวัญด้วยตัวเองหรือซื้อมา ของขวัญที่น้องๆ ชอบคืออะไรจ๊ะ

Average: 1 (2 votes)

Submitted by QueenJellyTrousers on Fri, 02/07/2021 - 10:55

Permalink

I give presents to people on their birthday. I give presents to my friends. I buy the presents. my ideal presents is a toy dog.

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.