สัตว์เลี้ยง

น้องๆ มีสัตว์เลี้ยงมั๊ยจ๊ะ ถ้ามี ลองเล่าเรื่องสัตว์เลี้ยงของน้องๆ ให้เราฟังหน่อยสิ แต่ถ้าไม่มีน้องๆ อยากมีสัตว์เลี้ยงบ้างมั๊ย แล้วคิดว่าสัตว์ชนิดใดเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุด

Average: 2 (4 votes)

Submitted by WittyDiamond3 on Sun, 02/10/2022 - 15:45

Permalink

His name is Mondego. It´s so cute! He´s got a brown and black fur, Mondego is mountain range breed.

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.