น้องๆ เคยมีโอกาสได้ดูกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกกันบ้างหรือไม่ แล้วประเทศที่น้องๆ อยู่เคยเป็นเจ้าภาพจัดงานโอลิมปิกหรือไม่ น้องๆ ทราบหรือไม่ว่าในกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกนั้นมีกีฬาอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่ชนิด แล้วน้องๆ สามารถบอกชื่อของกีฬาแต่ละชนิดได้หรือไม่ และ กีฬาโอลิมปิกชนิดใดที่น้องๆ อยากเล่น

Average: 
1
Average: 1 (1 vote)