ผู้สูงอายุ

Your Turn: Old People

เล่าถึงผู้สูงอายุที่น้องๆ รู้จักดีให้เราฟังหน่อยสิจ๊ะ เขามีอายุเท่าไหร่แล้ว แล้วทำกิจกรรมอะไรร่วมกันบ้างจ๊ะ

Average: 3 (2 votes)

Submitted by HelloSongSong on Wed, 18/05/2022 - 13:35

Permalink

Hi! my grandpa is 78 years old He is died because of covid 19

Submitted by LadyCrystalKitten on Wed, 18/05/2022 - 19:40

In reply to by HelloSongSong

Permalink

Hi HelloSongSong,

 

We are sorry to hear that :-(

 

LadyCrystalKitten
LearnEnglish Kids team

Submitted by QueenMagicianAngel on Thu, 11/11/2021 - 08:05

Permalink

i have got four grandparents. the names are TOMAS TINA MARICARMEN and ANTONIO. tomas is 86 years old. tina is 84 years old. maricarmen is 73 years old. antonio is 71 years old.

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.