อะไรที่ทำให้คุณหัวเราะได้

อะไรที่ทำให้คุณหัวเราะได้บ้าง คุณหัวเราะเสียงดังๆ ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะ

Average: 5 (2 votes)

Submitted by LadyDancerMoonstone on Tue, 16/11/2021 - 16:28

Permalink

Hi! I used to laugh whenever I have a talk with my friends and family, because that's where we talk jokes.

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.