น้องๆ พูดภาษาอะไรที่บ้านและที่โรงเรียนจ๊ะ อ่านภาษาอะไรกันบ้าง ดูทีวีหรือหนังเป็นภาษาอะไรจ๊ะ แล้วตอนที่หลับน้องๆ ฝันเป็นภาษาอะไร

Average: 
4.5
Average: 4.5 (8 votes)

Comments

In the school,I alway speak Thai and everyday I alway speak Thai.But sometime I read newspaper and storybooks are English language.I like listen English music and I do it everyday.And I love English language very much!! lol