ภาษา

น้องๆ พูดภาษาอะไรที่บ้านและที่โรงเรียนจ๊ะ อ่านภาษาอะไรกันบ้าง ดูทีวีหรือหนังเป็นภาษาอะไรจ๊ะ แล้วตอนที่หลับน้องๆ ฝันเป็นภาษาอะไร

Average: 4.5 (4 votes)

Tags

Submitted by MissAngelRap on Fri, 21/01/2022 - 18:25

Permalink

Hi, i can speak Turkish and English. I want to learn Japanese , Korean and Chinese. I can't speak Chinese properly but i can make 2-3 sentences. I like English, Korean, Japanese and Chinese songs.

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.