อาชีพ

Your Turn: Jobs

โตขึ้นน้องๆ อยากเป็นอะไร แล้วน้องๆ คิดว่าอาชีพไหนที่ดีที่สุด และอาชีพไหนที่แย่ที่สุดจ๊ะ

Average: 1.3 (3 votes)

Tags

Submitted by LadyDancerMoonstone on Sun, 14/11/2021 - 11:18

Permalink

Hello, When I'am older I want be a scientist. I think cleaning is the worst job ever. And the best job is doctoring.

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.