ผลไม้

Your Turn: Fruit

น้องๆ ชอบทานผลไม้กันมั๊ยจ๊ะ ผลไม้ที่ชอบมากที่สุดคืออะไร วันหนึ่งๆ ได้ทานผลไม้กันกี่ชิ้นจ๊ะ

Average: 3.8 (4 votes)

Submitted by CreamWaterSeal on Thu, 28/10/2021 - 16:02

Permalink

i like apple, grapes and mango. i eat about 1 or 2 fruits a day. i like banana to but not my favorite fruit.

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.