อาหาร

อาหารจานโปรดของน้องๆ คืออะไร เล่าถึงอาหารพื้นเมืองในประเทศของน้องๆ ให้เราฟังหน่อยสิจ๊ะ

Average: 3 (3 votes)

Tags

Submitted by SpookyEmerald7 on Fri, 23/09/2022 - 11:53

Permalink

I like ice cream, sausage, pizza ,noodle soup,crips ,sushi, fried and salad!

Submitted by StrongAmethyst9999 (not verified) on Sun, 05/09/2021 - 16:27

Permalink

Hello ! My favorite food is noodles and ice cream. A traditional meal from my country is rice and curry.

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.