สีที่ชื่นชอบ

น้องๆ ชอบสีอะไรกันจ๊ะ ในบางครั้งสีต่างๆ ให้ความหมายพิเศษที่แตกต่างกันไป สีแดงบางครั้งทำให้เกิดอารมณ์ฉุนเฉียว สีเหลืองทำให้รู้สึกมีความสุข สีฟ้าทำให้เรารู้สึกเศร้า ในวัฒนธรรมของน้องๆ สีมีความหมายพิเศษบ้างมั๊ย

Average: 5 (1 vote)

Submitted by HelloSongSong on Sat, 21/05/2022 - 10:15

Permalink

Hello! my Favorite colour is Blue and I think blue is meaning sad green is meaning confused yellow is meaning that you have to throw up Black is meaning scared Red is meaning happy

Submitted by HelloSongSong on Mon, 18/04/2022 - 09:58

Permalink

My favorite colours are: Blue, Indigo, Purple, Black, White, Gold, Silver, Orange, Red, Green, Brown, and Rainbow.

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.