วันนี้แต่งชุดอะไรกัน

Your Turn: Clothes

วันนี้น้องๆ แต่งชุดอะไรกัน เล่าให้เราฟังหน่อยสิจ๊ะว่าตอนนี้แต่งตัวอย่างไร ใครเลือกเสื้อผ้าให้ แล้วมีโอกาสได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆ กันบ่อยแค่ไหน

Average: 5 (3 votes)

Submitted by SpookyEmerald7 on Sat, 24/09/2022 - 10:26

Permalink

my favourite clothes is pink dress, T-shirt and skirt..........!

Submitted by HelloSongSong on Sun, 10/04/2022 - 10:11

Permalink

Hello! My Favorite Clothes are a Sweater. It is Blue and Dark Blue and White. And it says Level start now.

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.