งานบ้าน

Your Turn: Chores

น้องๆ ช่วยที่บ้านทำงานบ้านอะไรบ้าง แล้วงานบ้านแบบไหนที่น้องๆ ชอบทำและไม่ชอบทำ แล้วมีงานไหนง่ายบ้างจ๊ะ

Average: 2 (2 votes)

Submitted by SpookyEmerald7 on Sat, 24/09/2022 - 09:46

Permalink

l wash the dishes. l tidy the my table. And l clean the dinningroom:)

Submitted by SpookyEmerald7 on Sat, 24/09/2022 - 09:45

Permalink

l wash the dishes. l tidy the my table. And l clean the dinningroom:)

Submitted by CaptainMesozoi… on Thu, 24/06/2021 - 19:25

Permalink

i tidy my room and unload the dishwasher. i like washing car with my dad, its very fun! we speak and laugh. i don't like tidy my room and unload the dishwasher

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.