วันเกิด

เมื่อไหร่เป็นวันเกิดของน้องๆ เอ่ย ฉลองวันเกิดกันอย่างไร ของขวัญวันเกิดที่พิเศษสุดที่เคยได้รับคืออะไร แล้วน้องๆ ทำอะไรกันบ้างในงานเลี้ยงวันเกิดจ๊ะ

Average: 3.2 (5 votes)

Submitted by BubblyZoo on Sat, 06/08/2022 - 00:02

Permalink

Hello everyone
My birthday is 02 of september.
I celebrating my birthday with the cake, flower ,friends any my family.
My the best present birthday is set of makup i have ever got.
On my birthday i usually sing songs and play some games

Submitted by SpecialJade8 on Sat, 30/07/2022 - 05:18

Permalink

My birthday is 3 of March. I will a party birthday with family and friends. I love presents, i receive a flower. They are so beautiful. In my birthday party, i sing songs and open presents

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.