น้องๆลองดูแซมและแพมสิว่า หลังจากที่เค้าทั้งคู่กลับมาเพื่อเรียนรู้การสะกดและออกเสียง ภาษาอังกฤษ น้องๆพอจะได้ยินและแยกออกหรือเปล่าว่า พวกเค้าออกเสียง 'ch' 'th' 'sh' และ 'ng' ในประโยคหรือไม่

Average: 
2.5
Average: 2.5 (2 votes)