สุดยอดอาชีพต่างๆ

The super jobs screenshot

มาดูแซมกับแพมค้นพบเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ น้องๆสังเกตุคำศัพท์ "tricky spellings" กันได้บ้างมั๊ยจ๊ะ

Discussion

There were lots of words with tricky spellings in this story. What was your favourite word? Do you know any other words with tricky spellings? Write a comment and tell us!

Average: 4.8 (4 votes)

Tags

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.