จากวีดีโอต่อไปนี้ น้องๆลองสังเกต แซม และ แพม ใน ภาระกิจลับสุดยอดของพวกเขาดูสิว่า ภาระกิจของพวกเขาคืออะไร น้องๆสามารถฟังคำถามหล่าวนี้ได้ครบถ้วนหรือไม่

Average: 
3.5
Average: 3.5 (2 votes)