สวนสัตว์

Speak: The zoo

แซมและแพมค้นพบสัตว์ต่างๆ มากมายที่สวนสัตว์ พร้อมๆ กับเบ็น เทส คุณพ่อและคุณแม่ด้วย น้องๆ ได้ยินเสียงของ w, x, y, z และ qu หรือไม่จ๊ะ

 
Average: 5 (2 votes)

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.