แซมและแพมมีโอกาสได้ดูโทรทัศน์เป็นครั้งแรก และพวกเขาได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ มากมาก น้องๆ ได้ยินคำที่ออกเสียงเหล่านี้หรือไม่ 'sh', 'ch', 'th' and 'zh'

Average: 
2
Average: 2 (1 vote)