แซมและแพมได้เรียนรู้การออกเสียงคำต่างๆ ที่มี "e" ในคำสะกดจากการผจญภัยในครั้งนี้

น้องๆ สามารถเดาได้หรือไม่ว่า คำเหล่านั้นมีอะไรบ้าง

 
Average: 
2.8
Average: 2.8 (5 votes)