มาดูวีดีโอที่แซมและแพมได้ออกไปตั้งแคมป์กับเบ็น เทส คุณแม่ และคุณพ่อ กันเถอะ

จากวีดีโอ น้องๆ ได้ยินเสียง oi, ow, ear, air aและ ure ในบทสนทนานี้บ้างหรือไม่

 
Average: 
3
Average: 3 (4 votes)