คุณได้ยินเสียงที่แตกต่างกันกี่เสียง มาร้องเพลง  I-spy กับแจ๊คและจิลพร้อมกับเรียนรู้เสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ๆไปด้วย

Average: 
3.75
Average: 3.8 (4 votes)