มาร้องและเต้นไปพร้อมๆ กับแซมและแพมกัน

ลองฝึกออกเสียงไปกับกิจกรรมต่อไปนี้ โดยหัดออกเสียง 's', 'm' และ 'n'. น้องๆ สังเกตเห็นเจ้าตัวทากกินใบไม้ หอยทาก หรืองูกันมั๊ย

Average: 
2
Average: 2 (1 vote)