Clap clap clap

Clap clap clap screenshot

มาร้องเพลงและเต้นรำไปกับแซมและแพมกันเถอะ เรามาปรบมือ เคาะเท้าไปตามจังหวะ สนุกกับการค้นพบเสียงใหม่ๆ ไปกับภาษาอังกฤษด้วยกัน 

Discussion

Can you do all the actions in the song? Do you know any other actions in English? Write a comment and tell us!

Average: 2.4 (7 votes)

Tags

Submitted by MissSunflowerViolin on Wed, 28/09/2022 - 19:13

Permalink

Yes, I completed all actions in the song.
Ar, I think I know some. They are
1. Jump
2. Smile
3. Fly
4. Exercise
5. Breath
And others..
Am I right?

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.