ในโรงละครสัตว์มีตัวตลก นักกายกรรม ม้า และสิงโต น้องๆจะรู้สึกเพลิดเพลินเมื่อน้องๆอยู่ในโรงละครสัตว์จากเพลงต่อไปนี้

Song developed by Cambridge English Online
Need a little more help with your English?
Average: 
0
No votes yet