เราจะไปสวนสัตว์กัน

We're going to the zoo screenshot

"พวกเรากำลังจะเดินทางไปสวนสัตว์เพื่อที่จะไปดู จิงโจ้...และสิงโต!" ลองฟังเพลงต่อไปนี้ และดูสิว่าน้องๆจะได้เจอสัตว์ชนิดใดบ้าง

Song developed by Cambridge English Online

Discussion

Have you ever been to a zoo? What animals did you see?

Average: 5 (3 votes)

Submitted by AgentVolcanoTree on Mon, 25/04/2022 - 03:21

Permalink

They say they are going to the zoo to see the kangaroo and the lion but they are just seeing other animals. But, the song is good! :D

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.