วงออร์เคสตราเป็นวงที่มีนักดนตรีเล่นมากที่สุด และนี่คือเพลงที่ใช้ในวงออร์เคสตรา น้องๆคิดว่าเครื่องดนตรีชนิดใดที่นักดนตรีในวงออร์เคสตราสามารถเล่นได้

Song developed by Cambridge English Online
Need a little more help with your English?
Average: 
0
No votes yet