เราอยู่ในคณะออร์เคสตรา

We are in an orchestra screenshot

วงออร์เคสตราเป็นวงที่มีนักดนตรีเล่นมากที่สุด และนี่คือเพลงที่ใช้ในวงออร์เคสตรา น้องๆคิดว่าเครื่องดนตรีชนิดใดที่นักดนตรีในวงออร์เคสตราสามารถเล่นได้

Song developed by Cambridge English Online

Discussion

Can you play a musical instrument? Which instrument would you like to learn to play?

Average: 5 (3 votes)

Tags

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.