ใครคือทูตรักษาฟัน ฟังเพลงต่อไปนี้ แล้วน้องๆ ลองทำแบบฝึกหัดพร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับฟันและการดูแลฟันของน้องๆ ว่าจะดูแลอย่างไร 

Song developed by Cambridge English Online
Need a little more help with your English?
Average: 
3
Average: 3 (2 votes)