วันของฉัน

This is the way screenshot

ในทุกๆ เช้าน้องๆ ทำอะไรบ้าง  น้องๆ แปรงฟันหรือไม่ ลองฟังเพลงที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันที่น้องๆ ต้องทำต่อไปนี้ 

Song developed by Cambridge English Online

Discussion

Do you like this song? What do you do in the morning?

Average: 5 (4 votes)

Submitted by DJPrinceGirl on Thu, 02/07/2020 - 12:30

Permalink

EEUUUUU! I NEVER WEAR A JACKET AT HOT AND WARM SUNNY DAY

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.