น้องๆกลัวโครงกระดูกที่เห็นหรือไม่ หรือน้องๆคิดว่าเจ้าโครงกระดูกที่น้องๆเห็นนั้นมีรูปร่างเหมือนตัวน้องๆเองมั๊ย

Song and lyrics © Dave Holmes; Animation by Cambridge English Online
Need a little more help with your English?

Discussion

Is a skeleton scary? Or is a skeleton just like you?

Average: 
2
Average: 2 (1 vote)