โครงกระดูกสยองขวัญ

The scary skeleton screenshot

น้องๆกลัวโครงกระดูกที่เห็นหรือไม่ หรือน้องๆคิดว่าเจ้าโครงกระดูกที่น้องๆเห็นนั้นมีรูปร่างเหมือนตัวน้องๆเองมั๊ย

Song and lyrics © Dave Holmes; Animation by Cambridge English Online

Discussion

Are you scared of skeletons? Why? Why not?

Average: 1.6 (5 votes)

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.