แม่น้ำ

The river screenshot

น้องๆ ทราบหรือไม่ว่าสัตว์ในตำนานของอียิปต์โบราณ เป็นสัตว์ที่มีความสำคัญมาก 

ลองฟังเพลงต่อไปนี้ถึงความเป็นมาของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำ จากทำนองเพลงน้องๆ สามารถแสดงท่าทางประกอบไปตามจังหว่ะเพลงได้นะจ๊ะ
 

Lyrics by Sue Clarke | Animation by Cambridge English Online

Discussion

Do you like this song? Can you think of any more animals that live by the river?

Average: 5 (5 votes)

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.