ใบไม้เปลี่ยนสี

The leaves on the trees screenshot

น้องๆ ทราบหรือไม่ว่าต้นไม้ที่น้องๆ เห็นหรือรู้จักนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว ลองฟังเพลงต่อไปนี้ ซึ่งพูดถึงฤดูที่แตกต่างกันทั้ง 4 ฤดู 

Lyrics by Sue Clarke | Animation by Cambridge English Online

Discussion

Do you like this song? Do trees change like this in your country?

Average: 5 (3 votes)

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.