น้องๆ ทราบหรือไม่ว่าต้นไม้ที่น้องๆ เห็นหรือรู้จักนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว ลองฟังเพลงต่อไปนี้ ซึ่งพูดถึงฤดูที่แตกต่างกันทั้ง 4 ฤดู 

Lyrics by Sue Clarke | Animation by Cambridge English Online
Need a little more help with your English?
Average: 
4.75
Average: 4.8 (4 votes)