น้องๆ ทราบหรือเปล่าเอ่ยว่าหนูน้อยโกลดี้ล็อคส์ได้เจออะไรในบ้านของเจ้าหมี 3 ตัวบ้าง
น้องๆ ลองฟังเพลงต่อไปนี้และหาคำตอบกัน

Song developed by Cambridge English Online
Do you or your child need more help with your English?

Average: 
3.8
Average: 3.8 (5 votes)