เมื่อโกลดี้ล็อคส์เข้าบ้านของเจ้าหมี 3 ตัว

น้องๆ ทราบหรือเปล่าเอ่ยว่าหนูน้อยโกลดี้ล็อคส์ได้เจออะไรในบ้านของเจ้าหมี 3 ตัวบ้าง

น้องๆ ลองฟังเพลงต่อไปนี้และหาคำตอบกัน

Song developed by Cambridge English Online
Average: 1 (1 vote)

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.