บทเพลงของลิซ่าเจ้าตัวลีเมอร์


น้องๆ รู้หรือเปล่าว่าเจ้าตัวลีเมอร์นั้นอาศัยอยู่ในป่ามาดากัสการ์ตั้งอยู่นอกชายฝั่งของแอฟริกา  แต่เจ้าลีเมอร์นั้นกำลังได้รับอันตรายจากการถูกบุกรุกป่า

น้องๆ ลองฟังเพลงต่อไปนี้ เป็นเนื้อเพลงที่กล่าวถึงลิซ่าเจ้าตัวลิเมอร์ พร้อมกับเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับตัวลิเมอร์ไปพร้อมๆ กัน

Song and lyrics © Andy Henley/Tym King; Animation by Cambridge English Online
Average: 5 (1 vote)

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.