หยุดเพื่อดู ฟัง คิด

Stop! Look! Listen! Think! screenshot

น้องๆ รู้วิธีที่จะเดินข้ามถนนอย่างปลอดภัยหรือไม่ ลองฟังเพลงต่อไปนี้พร้อมเรียนรู้กฎการใช้ถนนอย่างถูกต้อง

Song and lyrics © Dave Holmes; Animation by Cambridge English Online

Discussion

Do you cross the road safely? What else can help you cross the road safely?

Average: 1.8 (4 votes)

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.