เที่ยวเล่นที่สนามเด็กเล่น

Playing in the playground screenshot

เด็กๆ กำลังเล่นเครื่องเล่นสะพานลื่น และเครื่องเล่นหมุนกันอยู่

ในสนามเด็กเล่นน้องๆ ชอบเล่นอะไรบ้างจ๊ะ 

Song developed by Cambridge English Online

Discussion

Is there a playground where you live? What do you like doing in the playground?

Average: 1 (3 votes)

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.