พิซซ่าและมันฝรั่งทอด

Pizza and chips screenshot

น้องๆ ชอบพิซซ่าและมันฝรั่งทอดหรือไม่ ซึ่งเจ้าอสูรกายตัวนี้ชอบมาก มาเรียนรู้เกี่ยวกับวันต่างๆ และอาหารไปพร้อมๆ กับเพลงนี้หรือยัง 

Lyrics © Dave Holmes | Music and animation by Cambridge English Online

Discussion

Do you like pizza and chips? What's your favourite food?

Average: 1 (3 votes)

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.