หญิงชราที่เผลอกลืนแมลงวัน

An old lady who swallowed a fly screenshot

ได้มีคุณป้าคนนึงเผลอกลืนแมลงวันเข้าไป และคุณป้าได้กลืนอย่างอื่นลงไปด้วย น้องๆ ลองฟังเพลงต่อไปนี้แล้วดูสิว่าคุณป้าคนนี้ได้กลืนอะไรลงไปอีกบ้าง

Song developed by Cambridge English Online

Discussion

Did you like the song? What other things could the old lady swallow?

Average: 4.7 (7 votes)

Submitted by MissRockForest on Mon, 21/02/2022 - 07:44

Permalink

She is so sad.after that song she died.It is so not funny.Imagine your mom or dad die like that.Your love ones dead.This is too sad.

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.