เจ้าอสูรกายเต้นเพลงบ็อบ

Monster bop screenshot

เจ้าอสูรกายที่น่ากลัวตัวนี้ เขามีผมที่รกรุงรัง และเขาชอบที่จะเต้นบ็อบในแบบของเขา  

Song and lyrics © Dave Holmes

Discussion

Do you like the monster in the song? Can you invent a monster?

Average: 4 (4 votes)

English courses for children aged 6-17

Learn more

Sign up to our newsletter for free learning tips and resources

We will process your data to send you our newsletter and updates based on your consent. You can unsubscribe at any time by clicking the "unsubscribe" link at the bottom of every email. Read our privacy policy for more information.